Umre Nedir?

Umre Nedir?

Umre Nedir?

Umre kelime manası olarak ziyaret demektir.

Dini terim olarak ise umre, kişinin Mikat sınırları dışından ihram kıyafetlerini giyip, iki rekât namaz kılarak ihrama niyet edip Telbiye getirmesi ve ardından Kâbe’ye gelip tavaf edip sonrasında Safa ile Merve tepesi arasında say yaptıktan sonra saçından bir miktar keserek yaptığı ibadete denir.

Hac ibadetinin bir zamanı vardır, illaki Kurban Bayramı’nda yapılması gerekir ama Umre ibadeti için bir zamanı yoktur. Umre yapmak isteyen herkes Hac zamanı dışında dilediği zaman umre yapabilir.

Umre sünnet olan bir ibadettir.

Umreye gidecek kişi (erkeler için) eğer Mekke’ye gidecekse ihramını havalimanında giymesi gerekir. Eğer ilk Medine’ye gidecekse ihramını burada değil Medine’den Mekke’ye geçerken giymesi gerekir.

Kadınlar normal giydikleri kıyafetleri ihram sayıldığı için ayrıca bir kıyafet giyme zorunlulukları yoktur.

İhram kıyafetlerini giyen umreciler iki rekât namaz kılar. Niyet olarak da (niyet ettim Allah’ım senin rızan için ihram namazı kılmaya) der.

Namaz bittikten sonra kişi umreye niyet eder (NİYET ETTİM ALLAHIM SENİN RIZAN İÇİN UMRE YAPMAYA BUNU BANA KOLAY EYLE VE BENDEN KABUL BUYUR) şeklinde.

Niyet yapıldıktan sonra umreciler Telbiye getirir. (LEBBEYK ALLAHÜMME LEBBEYK , LEBBEYKE LA ŞERİKELEKE LEBBEYK İNNEL HAMDE VENNİMETE LEKE VEL MÜLK LA ŞERİKELEK) şeklinde.

Bu Telbiyeden sonra umreciler salavatı şerife getirir

Bu kişi artık ihramlı olmuş olur.

İhram demek normalde kişiye helal olan bazı şeyler haram kılmak demektir.

Kişi İhrama girip niyet ettikten sonra riayet etmesi gereken birtakım yasaklar vardır. Bu yasaklar

1 parfüm, kolonya, ıslak mendi, losyon, sabun, sıvı sabun gibi şeyleri kullanamaz.

2 saçından, sakalından, kaşından ya da vücudunun herhangi bir yerinden tüy koparamaz.

3 tırnak kesemez

4 erkekler başlarını takke ya da başka bir şeyle kapatamaz.

5 erkekler ayak parmak uçlarını ve topuklarını kapatan bir ayakkabı giyemez parmak veya topuğu kapatmayan bir terlik giymesi gerekir.

6 Erkekler ihram kıyafetinin altına iç çamaşırı giyemez

7 Kadınlar ihrama girdikten sonra yüzlerini peçe yada başka bir şeyle örtemez.

8 ihramlı kimse sinek gibi küçük hayvanlarda dahil hiçbir hayvanı öldüremez veya öldürülmesine vesile olamaz

9 yeşil bir ağacın dalını kıramaz yaprağını ya da meyvesini koparamaz.

Umreciler bu yasaklara riayet ederek Kâbe’ye doğru gider.

Kâbe’yi Muazzamaya varıldığında Kâbe’nin Hacerül esved köşesinin gerisinden niyet ederek (ALLAHIM SENİN RIZAN İÇİN UMRE TAVAFI YAPMAK İSTİYORUM DİYEREK) 7 şavt ( dönüş) yaparak tavafını bitirir.

Tavaf bittikten sonra iki rekat tavaf namazı kılınır.

Tavaf namazını kılıp zemzemi içildikten sonra umreci Safa ile Merve Tepesi arasına geçer ve Say için niye eder. (ALLAHIM SENİN RIZAN İÇİN UMRE SAYI YAPMAK İSTİYORUM) Diyerek Say denilen ibadeti yapar.

(SAY YÜRÜMEK DEMEKTİR, umreci bu iki dağ arasında 4 gidiş 3 geliş şeklinde yürüyerek sayının tamamlar)

Say ibadeti bittikten sonra kişi iki rekat şükür namazı kılar ve ardından saçından bir parmak boğumu kadar keserek ihramdan çıkmış ve umresini Tamamlamış olur.